Chakra Manipura

Chakra Manipura
close

Galeria

Tercer Chakra “Manipura” chakra de la vitalidad, fuerza de voluntad, sentido del propósito en la vida, efectividad personal.